Ανοικτό Λογισμικό


To Visit.Lesvos αναπτύχθηκε από την ΠΕ Σάμου με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού και φιλοξενείται σε εξυπηρετητή που εγκαταστήσαμε στο Διοικητήριο, στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του φορέα μας.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω λογισμικό:

1. Proxmox VE (Virtual Environment)

2. Debian Linux OS

3. WordPress CMS

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν από την Π.Ε. Σάμου αντίστοιχες σελίδες στα social media: Facebook, Google+, και YouTube.

Για την ανάπτυξη/διαχείριση του παραπάνω λογισμικού εργάστηκαν τα στελέχη του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Σάμου, με την αξιέπαινη συμμετοχή και συνεισφορά εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.