Φύση στον Άγιο Ευστράτιο


Χλωρίδα στον Άγιο Ευστράτιο

Χλωρίδα στον Άγιο Ευστράτιο
Ο Άγιος Ευστράτιος ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών “NATURA 2000”, καθώς διαθέτει σημαντικούς οικότοπους στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον.Εδώ θα

read more

Παραλίες στον Άγιο Ευστράτιο

Παραλίες στον Άγιο Ευστράτιο
Ο Άγιος Ευστράτιος κρύβει πολλές μικρές και απομονωμένες παραλίες. Στο νότιο τμήμα του νησιού και 5 χλμ. από τον οικισμό

read more

Πανίδα στον Άγιο Ευστράτιο

Πανίδα στον Άγιο Ευστράτιο
Στον Άγιο Ευστράτιο έχουν παρατηρηθεί 35 είδη πουλιών, σχεδόν όλα μεταναστευτικά. Στους απόκρημνους παράκτιους βράχους του νησιού βρίσκει καταφύγιο ο

read more