Αρχιτεκτονική του Άγιου Ευστράτιου


Άλλοτε, πάνω από το λιμάνι, σκαρφαλωμένος στην κορυφή του λόφου, βρισκόταν ο παλιός οικισμός του Αγίου Ευστρατίου με λιθόχτιστα, διώροφα ή τριώροφα σπίτια με ξύλινα υποστυλώματα και παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ο οποίος υπέστη καταστροφικές ζημιές από τον σεισμό του 1968.

Από τον σεισμό και την κατεδάφιση που ακολούθησε από την τότε στρατιωτική κυβέρνηση (χούντα), διασώθηκαν μερικά πέτρινα σπίτια που οι Αγιοστρατίτες αναστήλωσαν με ευλάβεια, όπως και το πανέμορφο κτίριο της Πορφυρίου και Μαρασλείου Σχολής που στέγαζε το δημοτικό σχολείο του νησιού.  Η Πορφύριος και Μαράσλειος Σχολή χτίστηκε την περίοδο 1906-1909 με δαπάνη της παροικίας των Αγιοστρατητών στην Αίγυπτο και του Εθνικού Ευεργέτη Γρηγ. Μαρασλή. Σήμερα, μετά την ανακαίνισή της, φιλοδοξεί να στεγάσει την ακαδημία «Πράσινης Ενέργειας» στo πλαίσιo εφαρμογής του Προγράμματος «Άη Στράτης Πράσινο Νησί».