Παρατήρηση Πουλιών


bird_watchingΗ Λήμνος αποτελεί σημαντικό σταθμό ανάπαυσης για πολλά μεταναστευτικά πουλιά. Επομένως όσοι από εσάς ασχολείστε με την παρατήρηση πουλιών το νησί αυτό αποτελεί έναν πολύ ενδιαφέροντα προορισμό. Οι σημαντικότεροι υγρότοποι του νησιού που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών πουλιών για τη διαχείμασή τους, είναι οι λίμνες Αλυκής, Χορταρόλιμνης και Ασπρολίμνης σε μια περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο που NATURA 2000, που καλύπτει έκταση περίπου 18.000 στρεμμάτων. Πρόκειται για αβαθείς λίμνες που στα νερά τους φιλοξενούν δεκάδες προστατευόμενα είδη πουλιών, για την παρατήρηση των οποίων το τοπικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλιόπης έχει τοποθετήσει αρκετά παρατηρητήρια. Εδώ θα συναντήσετε λευκοτσικνιάδες (Ergetta garzetta), κιρκινέζια (Falco naumanni), καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea), αβοκέτες (Recurvirostra avosetta), όμως το πιο εντυπωσιακό θέαμα είναι τα εκατοντάδες φλαμίνγκο (Phoenicopterus ruber), κυρίως στην Αλυκή, τη μεγαλύτερη από τις τρεις λίμνες, όπου έχει καταγραφεί πληθυσμός μέχρι και 5.000!

Επίσης στο δίκτυο Natura 2000 ως περιοχή προστασίας της ορνιθοπανίδας εντάσσεται το έλος Διαπορίου, όπου ξεχειμωνιάζουν φοινικόπτερα, ερωδιοί, χαλκόκοτες, πάπιες κλπ., η Χερσόνησος Φακός όπου περνούν κατά την μετανάστευσή τους ή ζουν κιρκινέζια (Falco naumanni), θαλασσοκόρακες (Phalacrocorax aristotelis), μαυροπετρίτες (Falco eleonorae) και νησιώτικες πέρδικες (alectoris chukar) καθώς και ο κόλπος του Μούδρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Λήμνο υπάρχει σημαντικός πληθυσμός από κιρκινέζια (Falco naumanni) ή «αλεμονάτες» όπως τα αποκαλούν οι ντόπιοι, μεταναστευτικό είδος που απειλείται παγκοσμίως αφού ο πληθυσμός του έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μικρά γεράκια, τα οποία είναι εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία και επιλέγουν να φτιάχνουν τις φωλιές τους σε κεραμίδια ή σε χαλάσματα σπιτιών. Οι οικισμοί στους οποίους απαντώνται ιδιαιτέρως είναι το Ρουσσοπούλι, το Ρεπανίδι, το Κοντοπούλι και η Καλλιόπη.

Πέριξ της Λήμνου υπάρχουν επίσης μικρά νησάκια τα οποία είναι ενταγμένα στο δίκτυο Natura 2000, όπως η νήσος Σεργίτσι και οι νησίδες ∆ιαβάτες, Κόµπι, Καστριά, Τηγάνι, Καρκαλάς και Πρασονήσι, που φιλοξενούν, ως τόποι διαμονής και αναπαραγωγής, θαλάσσια πουλιά όπως Μαυροπετρίτες (Falco eleonorae), Αιγαιόγλαρους (Larus audouinii), Πετροτριλίδες (Burhinus oedicnemus oedicnemus), και Αρτέµηδες (Calonectris diomedea).

Info:
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλιόπης τηλ. 22540 41330 nature@otenet.gr